viaArt

Hvad er viaArt?

viaArt er et innovativt koncept, med fokus på udvikling via kunsten. Med afsæt i en kunstnerisk 7-trins proces, udvikles målrettede produkter og værktøjer, der bryder vanetænkningen og åbner op for nye og innovative måder at løse konkrete udfordringer på.

viaArt kan betegnes som en tænke-, arbejds- og handlemåde, der bidrager til udforskningen af individuel og fælles potentiale. Med viaArt-processen kan man udvikle sin egen og sine medarbejderes innovative kompetencer og dermed optimere udnyttelsen af de menneskelige ressourcer. viaArt inspirerer dermed til interaktion gennem tillid og åbenhed, hvor respekt og tiltro til individuelle kompetencer er i højsæde.

Alle, som ønsker indsigt i en anderledes måde at arbejde og udvikle sig på, kan få gavn af viaArt-processen. viaArt henvender sig derfor til alle virksomheder og organisationer, som søger nye perspektiver på konkrete problemstillinger, og som ønsker at udvikle fællesskabet gennem udforskningen af individuelle kompetencer.

playscapes Denmark
Buggesgårdvej 69 A · DK-8260 Viby J
+45 20 12 82 22 · info@playscapes.dk