innoArt

Hvad er innoArt?

I innoArt former vi rammen for innovativ udvikling gennem kunst på tværs af forskellige brancher. Fokus er derfor rettet mod mangfoldige samarbejder, hvor innovation, sammen med ny viden og erfaringsudveksling, giver store gevinster.

I playscapes er vi overbeviste om, at svarene på nutidens og fremtidens udfordringer findes i krydsfeltet af forskellige kompetencer. Derfor søger vi altid potentielle samarbejdspartnere på tværs af brancher, og samarbejder dertil med private virksomheder, den offentlige sektor samt enkelt personer. Vi har stor erfaring med samarbejdsdrevne innovationsprocesser, som muliggør gensidig læring og skaber fælles ejerskab til innovative løsninger. Samarbejdsmulighederne i innoArt er derfor ubegrænsede.

Inden for innoArt har vi fokus på at skabe radikal innovation igennem kunst samt udvikle de uudforskede kompetencer, som ligger gemt under overfladen. Vi forsøger at overføre kreative tanker og idéer til handlig og dermed forbedre eller generere nye produkter og serviceydelser.

playscapes Denmark
Buggesgårdvej 69 A · DK-8260 Viby J
+45 20 12 82 22 · info@playscapes.dk